ert com un bastó / erts com a bastons

1) En sentit real: ‘dret i rígid’.

2) En sentit figurat: ‘enravenat, enrederat, a causa del fred’.