entrar com si l’acaçaren

Entrar algú en un lloc determinat a tota velocitat.

Jordi Querol, en No aixafaran el meu poble, escriu:

Va entrar a l’habitació com si l’acaçaren tots els dimonis de l’infern, amb l’espasa a la mà i una ferida a la cara.