enrabiat com un xiquet / enrabiats com a xiquets

S’aplica a qui està mot furiós per coses fútils, que tenen molt poca importància o que no en tenen gens,

Rafael Martí Orberà, en el conte El príncip feliç, escriu:

–¡Senyor, retireu-vos a la vostra cambra! –li aconsellà el capità Almirant–.
Pero ell, enrabiat com un xiquet –tots els mimats per la fortuna i tots els colèrics són xiquets–, seguia berrejant; tan pronte estava de peu, com de cul sobre cuberta…