enorme com un Goliat

Es diu d’algú d’una grandària descomunal.

En la narració curta Polifemo del Olmo dins Hòmens i falagueres i altres relats, de Toni Cucarella, podem llegir:

Sor Genoveva em va ensenyar, d’entre les poques pertinences que Polifemo posseïa, un fotografia emmarcada en la qual ell, enorme com un Goliat, fa una servil reverència, amb el cap inclinat, al dictador Francisco Franco Bahamonde, Caudillo de España por la Gracia de Dios.