enjogassat com un gosset xicotet

S’usa per a dir que algú està molt enjogassat, que només té ganes de jugar.