enganyat com un caragol / enganyats com a caragols

Molt equivocat, completament equivocat.

Podem dir, per exemple:

No, això no és com tu dius. T’han enganyat com un caragol. És exactament al revés.

O també:

Els tenen enganyats com a caragols i ells, damunt, tan contents.