enfilar-se com una carabassera / enfilar-se com a carabasseres

1) En sentit real i referit a una persona o a un animal: pujar amb molta facilitat i molt ràpidament per un lloc de difícil accés.

2) En sentit figurat i referit a una persona: que s’enfada amb molta facilitat.

3) En sentit figurat i referit a una persona: prosperar molt ràpidament.

En l’escrit titulat ‘Més calent que un xeu’ que Josep Oltra i Benavent va publicar en la revista Dorresment, trobem:

El llenguatge popular és especialment ric en expressions referides al caràcter irritable d’algunes persones. I així, per exemple, quan algú s’emprenya amb gran facilitat perquè té mal geni o, com diuen alguns, el té molt curt, hom diu que de seguida se’n puja a la figuereta o que s’enfila com una carabassera.