encendre’s com una brasa / encendre’s com a brases

1) Enfadar-se, irritar-se, molestar-se amb molta facilitat per coses de poca importància. Tindre poca capacitat per a suportar adversitats, contrarietats, impertinències, indirectes, etc. Equival a encendre’s com l’esca (o com un coet, o com un lluquet,  o com un matoll d’herba seca, o com un sant Llorenç, o com una metxa, o com una trompa) i a pujar-se’n a la figuereta.

2) Enrojolar-se per vergonya, ruboritzar-se, fer-se colorat.

3) Enrogir-se per ràbia, còlera, enardiment, etc.

4) Excitar-se sexualment.

5) Prendre (alguna cosa) un color roig viu, brillant, com el d’una brasa.