encendre’s com un sant Llorenç

1) En sentit real i referit a una cosa, però també a una persona o a un animal: començar a cremar-se amb molta rapidesa.

2) En sentit figurat i referit a una persona: enfadar-se, irritar-se, molestar-se amb molta facilitat per coses de poca importància. Tindre poca capacitat per a suportar adversitats, contrarietats, impertinències, indirectes, etc. Equival a encendre’s com l’esca (o com un coet, o com un lluquet,  o com un matoll d’herba seca, o com una brasa, o com una metxa, o com una trompa) i a pujar-se’n a la figuereta.

3) En sentit figurat i referit a una persona: enrojolar-se per vergonya, ruboritzar-se, fer-se colorat.

4) En sentit figurat i referit a una persona: enrogir-se per ràbia, còlera, enardiment, etc.

Sant Llorenç es va estimar més ser rostit viu que renegar de la seua fe cristiana. El varen cremar el 10 d’agost de l’any 258.