encendre’s com un coet / encendre’s com a coets

1) En sentit real i referit a una cosa, però també a una persona o a un animal: començar a cremar-se amb molta rapidesa.

2) En sentit figurat i referit a una persona: enfadar-se, irritar-se, molestar-se amb molta facilitat per coses de poca importància. Tindre poca capacitat per a suportar adversitats, contrarietats, impertinències, indirectes, etc. Equival a encendre’s com l’esca (o com un lluquet,  o com un matoll d’herba seca, o com un sant Llorenç, o com una brasa, o com una metxa, o com una trompa) i a pujar-se’n a la figuereta.

En la rondalla Peret, d’Enric Valor, llegim:

–Has fet la gaspatxada? –preguntà Jeroni només tornar a sa casa–. Amb les ganes que tinc tot el matí de tastar la coca a la llosa!
–Quina gaspatxada ni quin dimoni a la llosa! –féu la dona, encesa com un coet.

NOTA: El Diccionari de la Vall d’Albaida i el DNV de l’AVL arrepleguen la locució comparativa d’igualtat com un coet que definixen així: el DIVA, ‘veloç; cosa que va molt de pressa’ i el DNV, ‘molt ràpidament, a gran velocitat’.