enamorar-se com a bojos

Referit a dues persones: enamorar-se l’una de l’altra de manera intensa.

En la novel·la El soroll de la resta, de Francesc Bodí, llegim:

Gerard es va afaitar la barba, es va tallar els cabells i va començar a preocupar-se de la posició de la seua corbata. Es van enamorar com a bojos. Era una bogeria tan gran, que Gerard li va proposar que es deixara la tesi.