embovat com un gos / embovats com a gossos

Completament embadalit.

NOTA: El modisme comparatiu embovat com un gos l’arreplega Joaquim Martí Mestre en l’entrada gos, gossa / gosset del Diccionari de fraseologia (segles XVII-XXI) (pàg. 822) i posa un exemple de Josep Merelo i Casademunt. Tot seguit fa el comentari següent: «Els gossos, com els altres animals, s’associen a la manca d’intel·ligència. A més, el gos representa sovint l’obediència sense condicions al seu propietari, i, això, xoca amb l’ús del discerniment propi.»