eixut com un fregall

1) En sentit real: molt eixut.

2) En sentit figurat i referit a un ésser humà: que té poca carn i poc greix, que és flac i està acartonat.

3) En sentit figurat i referit a un ésser humà: esquerp, aspre, difícil de tractar, de poques paraules, molt reservat, de caràcter adust.

En el llibre de narracions curtes En blanc i negre, de Rafa Gomar, podem llegir:

Eixut com un fregall i prim com una ganya d’abadejo, el Guilopo, a pesar de la seua malaltia, era el més atrevit i agosarat de nosaltres.