eixit com un gos / eixits com a gossos

Molt excitat sexualment.

En la novel·la Crim de germania, de Josep Lozano, trobem:

I duguí un pèl de ruc i un altre de somera, per al dimoni del diumenge. Però en aquelles hores arribà a la cambra Ster, fogós i eixit com un gos en zel, dient-me que les seues campanetes dringolejaven, i que volia fer música.

NOTA: La paraula eixit per a expressar que una persona o un animal està fortament excitat sexualment és un calc del castellà salido. La nostra forma tradicional és encés, no eixit. Vegeu els modismes comparatius: encés com un gos, encés com un pedigot, encés com un titot, encés com una brasa, encés com una flama i encés com una mona.