eixir com un coet / eixir com a coets

Eixir disparat, a tota velocitat.

En el conte La pell de poll i el cèrcol de fenoll, que podem trobar en Rondalles i acudits valencians, de Josep Bataller Calderon, reproduït en el llibre Rondalles populars valencianes: antologia, catàleg i estudi dins la tradició del folklore universal, edició a cura de Rafael Beltran, podem llegir:

El corredor, cama!, va eixir com un coet.

En la novel·la juvenil ¿Qüestió de feromones?, d’Enric Lluch i Girbés, trobem:

En acabar les classes, no vaig esperar ningú. Vaig eixir com un coet, vaig entrar a casa i em vaig deixar caure com un sac sobre el sofà.

NOTA: El Diccionari de la Vall d’Albaida i el DNV de l’AVL arrepleguen la locució comparativa d’igualtat com un coet que definixen així: el DIVA, ‘veloç; cosa que va molt de pressa’ i el DNV, ‘molt ràpidament, a gran velocitat’.