dormir com un xarnego / dormir com a xarnegos (o com uns xarnegos)

Dormir molt profundament.

En Rondalla de Rondalles, de Lluís Galiana, podem llegir:

En aço, com tots havien menejat tan be el bigot y estaven bons de ventre, presto sanaren, adormint per les cadires; y ya que estos fadrins se giten en la càrrega, y dormen en la cama en alt com uns jarnegos, tambe sera rao que yo descançe un poch; […]

M’han informat que aquest modisme comparatiu és d’ús habitual a Agullent i a Bocairent.