dormir com un patriarca / dormir com a patriarques

Dormir plàcidament, dormir molt a gust.

NOTA: Joaquim Martí Mestre, en el Diccionari de Josep Bernat i Baldoví (1809-1864) en el seu context històric, en l’entrada patriarca, escriu: «com un patriarca. Constr. de sentit comparatiu usada per a ponderar la placidesa de la son. […] “dormí la siesta com un patriarca” (S 86), […]»