dormir com un jònec / dormir com a jònecs

Dormir profundament.

En L’home que fea falta, de Serafí Julià, podem llegir:

[…] el seu marit s’havia reservat el segon lloc, perque dormia com un jònec, […]

M’han informat que, actualment, l’ús d’aquest modisme comparatiu és ben viu a Manises i a Montcada.

El fet que Serafí Julià –nom de ploma d’Eduard Julià Martínez (1887-1967)–, que era de València, l’use en els seus texts literaris, em fa pensar que en el valencià de la ciutat era habitual a darreries del segle xix i primera mitat del XX.