dormir com un cuc / dormir com a cucs

Dormir molt profundament.

NOTA: Vicent Bataller Grau arreplega aquest modisme comparatiu en el seu llibre El parlar del «tinguem». El valencià de Xàtiva i la seua àrea d’influència i ens informa que l’ha sentit a Sempere.