dormir com les llebres

Dormir amb un son lleuger, amb facilitat per a despertar-se.

Equival a l’expressió dormir amb un ull obert.

NOTA 1: El DNV arreplega el modisme comparatiu dormir com les llebres que definix com a ‘dormir amb un son lleuger, amb facilitat per a despertar-se’. En canvi, no arreplega l’expressió dormir amb un ull obert.

NOTA 2: Aquest modisme comparatiu s’usa també en altres llengües i així, en castellà es diu dormir como las liebres, en occità dormir coma las lèbres i en francés dormir comme un lièvre.