donar-ne més que una onça de cucs

Donar molta faena, donar molt de quefer.

En la novel·la Laru i Tan, d’Alexandre Agulló i Guerra, podem llegir:

No endebades, el malànima del Panoli, s’ha ocupat i preocupat per atiar les desavinences i quan no eren figues, eren bacores. Ens n’ha donat, com de costum, més que una onça de cucs.