donar-ne més que un regiment

Donar molta faena, donar molt de quefer.

En La passió segons Renée Vivien, de Maria-Mercè Marçal, llegim:

I en això sí que anava ben errada, perquè la senyoreta me’n va donar més que un regiment.