donar com a mort

Considerar que una persona és morta perquè sembla que ho estiga, encara que no siga veritat. Donar-la per morta. Es pot fer extensiu a qualsevol ésser viu.

En la novel·la Com la flor blanca, de Manuel Joan i Arinyó, podem llegir:

Al mig any de la fugida, la seua família va iniciar els tràmits per donar-lo com a mort. Tan bon punt ho aconseguiren es van vestir de negre i li guardaren dos anys de dol rigorós.

NOTA: La locució comparativa d’igualtat com a mort significa ‘com si fóra mort’.