dolç com un corderet

En sentit figurat i referit a una persona: que té molt bon caràcter, que és amable, afectuosa, agradable, tranquil·la, afable, que tracta les altres persones amb afecte i consideració. S’aplica, fonamentalment, als xiquets.

NOTA: En francés hi ha el modisme comparatiu equivalent doux comme un agneau.