dòcil com una malva

Molt dòcil.

NOTA: El modisme comparatiu dòcil com una malva l’arreplega Joaquim Martí Mestre en l’entrada malva del Diccionari històric del valencià col·loquial (segles XVII, XVIII i XIX), (pàg. 332): «En Raspall, Martí (1994:72) com una malva ‘suau de caràcter’. Cf. dòsil com una malva (Ovara, 1877:8). La malva creix als cementeris, possiblement per això s’associa amb la tranquil·litat i la pau. »