disparat com una bala / disparats com a bales

S’usa per a expressar que algú o alguna cosa surt rabent, molt de pressa, amb molta velocitat.

En la novel·la La mirada de Rebeca, de Vicent Pallarés, podem llegir:

Ah, i vigila que no s’escapi, que quan pot, surt disparat com una bala.