disparat com un coet / disparats com a coets

S’usa per a expressar que algú o alguna cosa surt rabent, molt de pressa, amb molta velocitat.

En el llibre La guerra de quatre, de Víctor Labrado, podem llegir:

El mateix pont que feia uns minuts havia passat, en sentit contrari, el capità de la Guàrdia Civil de Sueca, disparat com un coet, amb un sol pensament: practicar la detenció del paisà Tomàs, el sospitós.

NOTA: El Diccionari de la Vall d’Albaida i el DNV de l’AVL arrepleguen la locució comparativa d’igualtat com un coet que definixen així: el DIVA, ‘veloç; cosa que va molt de pressa’ i el DNV, ‘molt ràpidament, a gran velocitat’.