disfrutar més que una gallina en un femer

Gaudir molt d’alguna cosa, passar-s’ho molt bé, estar molt a gust.

NOTA: Aquest modisme comparatiu l’arreplega Francisco Castañer Boronat en el recull d’expressions alcoianes Bon pilot, bon farinot.