discutir com un boig / discutir com a bojos

Discutir acaloradament.

En L’auca del senyor Esteve, de Santiago Rusiñol, podem llegir:

De vegades anaven a “La Puntual” joves mis escabellats, que es veia que no eren compradors ni tenien posat de comerciant, i entraven cridant en aquell sagrari, i si En Ramonet no hi era se n’anaven fent gatzara, sense respectar la Casa, ni el comerç, ni el 1830; de vegades, si l’hi trobaven, se’n pujaven a l’entresol i allí obrien carteres i discutien com a bojos, i si hi pujava el senyor Esteve, amb allò de que no hi entenia, tornaven a desar aquells paperots; […]