dir-ne més que la mar trau a les vores (o a l’arena, o a la platja)

Dir a algú coses que el poden ofendre, dir-li de tot, insultar-lo, fer-li retrets greus, recriminar-li els defectes o les coses que ha fet malament.

NOTA: El DNV arreplega aquest modisme comparatiu amb la definició següent: ‘dir-li totes les coses roïns que es pensen d’ell’.