dir-ne més que a un gos

Dir a algú coses que el poden ofendre, dir-li de tot, insultar-lo, fer-li retrets greus, recriminar-li els defectes o les coses que ha fet malament.

Josep Lozano, en la novel·la Ribera, escriu:

I, davant de tots els xiquets, li’n va dir al mestre més que a un gos.

Isabel-Clara Simó, en la novel·la Júlia, escriu:

La vella em va mirar d’una manera, que si arriba a poder parlar em diu més que a un gos.

En Visió nocturna, de Mariano Casas Gómez, podem llegir:

–La meua mare coneix la dona, i diu que no ho sentirà molt… el va posar al carrer fa dos anys, de farta que estava d’ell i li’n va dir més que a un gos. Es veu que tenien un bon plet per això de la separació, i que ell no volia passar-li res de pensió…

NOTA: Aquest modisme comparatiu l’arrepleguen el Diccionari de la Vall d’Albaida i el DNV.