dir-ne més que a pèl de fotja

Dir a algú coses que el poden ofendre, dir-li de tot, insultar-lo, fer-li retrets greus, recriminar-li les coses que ha fet malament, tirar-li en cara els seus defectes.

En Proses en carn, de Xavier Casp, podem llegir:

Tu saps que ja de petit se’n vingué a ma casa, en la seua bicicleta, dient a ma mare més que a pèl de fotja, arribant a dir-li lladrona –cosa que em féu pegar-li una bufetada amb totes les meues forces–, total perquè la pobra dona m’havia dut una escopeta inservible que ell havia tirat; i saps que ja no deixà mai, mai, de creuar-se en ma vida com un ganivet de gel que talla l’alè.

En el Diccionari català-valencià-balear, en l’entrada fotja, trobem:

Dir a algú més que a pèl de fotja: dir-li molts de penjaments, insultar-lo reiteradament (Val.). Dient a ma mare més que a pèl de fotja, arribant a dir-li Iladrona, Casp Proses 108.

NOTA: El DNV arreplega aquest modisme comparatiu i diu que significa ‘acusar-lo, dir-li coses fortes a la cara, insultar-lo reiteradament’. També el trobem en el Diccionari general de la llengua valenciana de la RACV.