dir com si ho diguera la xata de Finestrat

El modisme comparatiu dir (alguna cosa) com si ho diguera la xata de Finestrat s’usa per a expressar la confiança que tenim en allò que diu una altra persona sobre una qüestió determinada.

Per a fer-li saber a algú que confiem completament en les coses que ens diu, podem dir-li: “si ho dius tu, com si ho diguera la xata de Finestrat” o “dient-ho tu, com si ho haguera dit la xata de Finestrat”.

NOTA 1: Fa referència a una endevinadora coneguda com la xata de Finestrat –perquè era d’eixa població de la Marina Baixa– que tenia fama d’endevinar moltes coses.

NOTA 2: Aquest modisme comparatiu podem trobar-lo en el Diccionari de refranys de Francesc Ferrer Pastor.

NOTA 3: Done les gràcies a Francesc Ferrer Escrivà per haver-me informat de l’existència d’aquest modisme comparatiu.