despert com la fam

Que és molt llest i espavilat, que se la sap tota, que no hi ha qui l’enganye.

En la narració ¿A miches? ¡Ni en la dona!, de Vicent Pla Mompó, podem llegir:

La rabosa és desperta com la fam, sutil com el pensament i té més caps que una madeixa; […]

En la rondalla El sangandongo, que trobem en Rondalles del Baix Vinalopó, de Joaquim Gonzàlez i Caturla, reproduïda en Rondalles populars valencianes: antologia, catàleg i estudi dins la tradició del folklore universal, edició a cura de Rafael Beltran, podem llegir:

Ell era un home sense espenta i molt curt d’enteniment, mentre que la seua dona era desperta i viva com la fam.