desfer-se com un tros de gel

1) En sentit real i referit a una substància: desfer-se, dissoldre’s ràpidament.

2) En sentit figurat i referit a les conviccions, emocions, sentiments, idees, etc., d’una persona: esvanir-se en poc de temps.

En la narració curta Fusteria Orts dins Hòmens i falagueres i altres relats, de Toni Cucarella, podem llegir:

–I això que encara som a primeries de juny, que quan serem al ple juliol mos desfarem com un tros de gel en una paella…
–Ton pare, pobre, estarà patint a base de bo, a la fusteria…
–Tots la patim, la calor, mare…