desfer-se com un bolado

1) En sentit real i referit a una substància: desfer-se, dissoldre’s ràpidament.

2) En sentit figurat i referit a les conviccions, emocions, sentiments, idees, etc., d’una persona: esvanir-se en poc de temps.

3) En sentit figurat i referit a una persona: aprimar-se molt i molt ràpidament, com a conseqüència d’una malaltia.

4) En sentit figurat i referit a una persona: acoquinar-se, acovardir-se.

En El quadern gris, de Josep Pla, podem llegir:

És un home –notòriament– molt gandul, amb els cabells tallats al pan y toros, un escuradents darrera l’orella, infatigable jugador de flor –que ha introduït en el país–, caçador coniller que davant de la seva dona es desfà com un bolado.

En el Diccionari català-valencià-balear, en l’entrada bolado, trobem:

Massa de sucre sòlida i lleugera, que es pren amb aigua com a refrescant; cast. bolado, azucarillo. Anissos y bolados; tot lliscava entres sas mans, Pons Auca 100.

Cal aclarir que els bolados són els fragments, aproximadament prismàtics, que resulten quan es talla una massa esponjosa feta a base de sucre i clara d’ou. Aquests prismes dolços i esponjosos, que tenen uns sis o set centímetres d’alçada i poc més de dos centímetres en la base, si els fiquem dins d’un got amb aigua fresca, es desfan ràpidament i donen lloc a un líquid agradablement dolç que, barrejat amb anís, aiguardent o suc de llima, es convertix en un refresc molt agradable de prendre. Els bolados varen ser molt populars a primeries del segle xx, però actualment que els refrescs industrials han proliferat de manera exagerada i tothom els té fàcilment a la mà, han deixat d’usar-se.

La paraula bolado és castellana i es va popularitzar molt a Catalunya, però no tant en els parlars valencians que varen conservar la denominació autòctona sucre esponjat.

 La tercera accepció que he posat, que fa referència a «aprimar-se molt una persona i fer-ho molt ràpidament com a conseqüència d’una malaltia», és deguda al fet que, quan fiquem el bolado dins de l’aigua, el fragment de massa esponjosa es desfà ràpidament fent-se cada volta més prim.

NOTA: Podeu trobar més informació sobre els bolados en “Què són els bolados i per què es desfan?” que podeu llegir en l’enllaç següent: http://rodamots.cat/escreix/que-son-els-bolados-i-per-que-es-desfan/