demanar més que un pobre

1) Demanar molt.

2) Estar sempre demanant.

En Diari d’un fotògraf. Bram, 1939, d’Agustí Centelles, llegim:

Demana més que un pobre. Em repeteix les coses a dotzenes sense adonar-se’n. És vell. Es compromet amb el client i la feina normal es va endarrerint. Després vénen els clients i és clar, no està feta.