demanar més que un frare

1) Demanar molt.

2) Estar sempre demanant.

NOTA: Aquest modisme comparatiu l’arreplega Cristòfol Martí i Adell en El nostre refranyer.