demanar més que el govern

1) Demanar molt.

2) Estar sempre demanant.

En la contalla O si no…, que trobem en Rondalles i acudits valencians, de Josep Bataller Calderon, reproduïda en el llibre Rondalles populars valencianes: antologia, catàleg i estudi dins la tradició del folklore universal, edició a cura de Rafael Beltran, podem llegir:

Aquesta volta, va fer també molt bona collita. Tant, que va prendre la determinació de tornar-hi dos o tres dies a la setmana, i així ho va avisar a les mestresses. Demanava més que el Govern!

NOTA: Aquest modisme comparatiu, molt usat en valencià, l’arrepleguen Cristòfol Martí i Adell en El nostre refranyer, Alexandre Agulló i Guerra en Brots i esclafits verbals d’Alcoi i rogle de pobles muntanyencs, Josep Sanchis Carbonell en Bocaviu i el DNV de l’AVL.