delicat com un lliri (o com un lliri d’aigua)

Molt delicat.

En la novel·la La melodia del desig, de Ferran Garcia-Oliver, podem llegir:

Sor Bordils val el seu pes en or, però és delicada com un lliri.

En El llibre de les mosques, d’Emili Teixidor, trobem:

La mestressa, una dona alta i prima, blanca i delicada com un lliri d’aigua, cridava a capítol des del primer dia.