deixar com a nou

1) Si es referix a una persona: deixar-la en molt bones condicions físiques.

2) Si es referix a una cosa: deixar-la com si fóra nova, reparada, funcionant adequadament, neta, en perfectes condicions.

NOTA: La locució comparativa d’igualtat com a nou significa ‘com si fóra nou’.