deixar com a mort

Deixar una persona com si fóra morta, encara que no siga veritat. Es pot fer extensiu a qualsevol ésser viu.

En la novel·la Matinada de llops, de Josep-Joan Miralles, podem llegir:

Aquell animalet seguiria l’amo fins l’infern si fóra necessari, i Guillem, que l’havia deixat com a mort en aquell pedregam, l’agafà en braços quan es desplomà als seus peus. Despreocupant-se d’Adil, Guillem acaronà tendrament aquell gos quan el deixà a l’ombra de les roques.

NOTA: La locució comparativa d’igualtat com a mort significa ‘com si fóra mort’.