casa com un tint

S’usa per a expressar que una casa és molt gran.

La locució comparativa d’igualtat com un tint pot aplicar-se també a qualsevol altra cosa que es vulga dir que és molt gran.

Aquesta comparança és pròpia del parlar d’Alcoi.

En el llibre El llenguatge tèxtil alcoià, Josep Tormo Colomina arreplega aquest modisme comparatiu, del qual diu:

Locució comparativa usada per a realçar la grandària enorme de qualsevol cosa que se n’ix del normal. Degut a les dimensions tan grans que solen tenir els tints, en el parlar alcoià solem dir metafòricament: “Al capdavall del carrer hi havia una casa com un tint”, o bé “Allí propet del mas, hi ha una bassa com un tint; aixina que si voleu banyar-se, ja ho sabeu…”, etc..