cap com una tremuja / caps com a tremuges

1) S’usa per a expressar que algú no pot pensar amb claredat, que està confús per qulsevol motiu, sovint perquè l’atabalen.

2) S’usa per a expressar que algú té el cap embotat, espés, a causa d’un constipat o alguna altra malaltia.

També es diu amb la variant formal tramuja.

La primera accepció de l’entrada tremuja del DNV és: ‘Depòsit en forma de tronc de piràmide o de con invertits, que funciona com un embut i que alimenta o carrega un aparell classificador, un aparell triturador o un forn’.

Emili Navalon em diu que un amic seu de Xàtiva, Pep Barberà, li explica que, per als llauradors de Xàtiva, la tremuja és un objecte, de forma semblant a un mig almud, però més gran, que s’acoplava a l’esteva i servia per a tragellar, és a dir, per a anivellar el terreny. Aquesta accepció de la paraula tremuja no la recull el DNV de l’AVL.

NOTA: Done les gràcies a Emili Navalon Ramon per la seua ajuda.