cap com una carabassa / caps com a carabasses

S’usa per a expressar que algú no pot pensar amb claredat, que està confús.

S’usa, normalment, amb els verbs tindre o fer.