cap com un bou / caps com a bous

S’usa per a expressar que algú té el cap molt gran.