canviar com la lluna

S’usa per a expressar la idea que, a voltes, determinades coses canvien de manera brusca i radical.

Tenim la dita: «Temps i vent, dona i fortuna, tot canvia com la Lluna

NOTA: Aquesta dita l’arreplega Cristòfol Martí i Adell en El nostre refranyer.