cansat com un gos / cansats com uns gossos

1) Es diu de qui està molt cansat.

2) Es diu de qui sempre està cansat.

En la novel·la La trampa del desig, d’Urbà Lozano Rovira, podem llegir:

Ja estàs ací? Sí, cansat com un gos, molta faena a Madrid, que ni de sopar tinc ganes, perquè si sopava ho havia de fer amb ella i no se sentia amb forces, que preferia estar sol.

Fa referència al costum dels gossos d’estar sovint gitats, cosa que fa l’efecte que estiguen cansats, encara que no ho estiguen gens.