cansat com un cavador / cansats com a cavadors

Es diu de qui està molt cansat.

NOTA: El modisme comparatiu cansats com a cavadors l’arreplega Joaquim Martí Mestre en l’entrada cavador del Diccionari de fraseologia (segles XVII-XXI) (pàg. 434) i fa el comentari següent: «El cavador és pres com a referència perquè realitza una feina pesada, que requereix un gran esforç físic, i, per tant, el fa cansar-se i suar molt.»