cansar-se com una xufa / cansar-se com a xufes

Cansar-se molt.

NOTA: El modisme comparatiu cansar-se com a xufes l’arreplega Joaquim Martí Mestre en l’entrada xufa del Diccionari de fraseologia (segles XVII-XXI) (pàg. 1637) i fa el comentari següent: «La relació de la xufa amb el cansament i l’abatiment potser té a veure amb el seu aspecte rugós, com si estigués pansida.»